خلاصه مقاله 2

سلام

لطفا خلاصه مقاله مطرح شده در کلاس را حد اکثر در ۳ صفحه A4‌ اینجا ارسال نمایید. مقاله مورد نظر در ضمیمه آمده است.

موفق باشید