تمرین شماره چهارم (اختیاری - یک نمره اضافه)

جداول پایگاه داده مربوط به ERD که به پیوست آمده را در ابزار MySQL Workbench طراحی کنید و سپس دستورهای ساخت جداول را از این ابزار خروجی بگیرید و در نهایت یک برنامه‌ی تحت وب که قابلیت ساخت، خواندن، ویرایش و حذف ردیف‌های اطلاعاتی از این جداول را داشته باشد (CRUD Web Application)، ایجاد نمایید.

خروجی ها:

۱- فایل با پسوند .mwb که حاوی طراحی جداول پایگاه‌داده‌ی شما در ابزار MySQL Workbench هست.

۲- فایل SQL شامل دستورات ساخت جداول

۳- برنامه‌ی تحت وب (CRUD Web Application)

لطفا این سه خروجی را در یک فایل فشرده‌ی ZIP  (نه هیچ پسوند دیگری، مثل RAR و غیره) قرار دهید وارسال نمایید.

توجه فرمایید: در صورتی که برنامه‌ی تحت وب شما در چارچوبی غیر از Spring  پیاده‌سازی شده است، لطفا توضیحات لازم برای اجرای آن را ضمیمه فرمایید.