خبرهای سایت

اطلاعیه برگزاری کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد

 
عکس امير جهانگرد رفسنجاني
اطلاعیه برگزاری کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد
از امير جهانگرد رفسنجاني در چهارشنبه، 7 آذر 1397، 5:19 عصر
 

فایل ضمیمه مشاهده شود