خبرهای سایت

چارت درسی دوره های گروه مهندسی کامپیوتر

 
عکس امیر جهانگرد رفسنجانی
چارت درسی دوره های گروه مهندسی کامپیوتر
از امیر جهانگرد رفسنجانی در یکشنبه، 5 آبان 1392، 9:36 صبح
 

به پیوست چارت درسی دوره های  کارشناسی نرم افزار ، فن آوری اطلاعات و لیست دروس دوره های کارشناسی ارشد شبکه، هوش، نرم افزار و مخابرات امن ارسال می شود.