خبرهای سایت

قابل توجه کلیه دانشجویان

 
Picture of امیر جهانگرد رفسنجانی
قابل توجه کلیه دانشجویان
by امیر جهانگرد رفسنجانی - Saturday, 16 Khordad 1394, 4:37 PM
 

قابل توجه دانشجویان گرامی

همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در جلسات امتحان تحت هر عنوانی (به عنوان ماشین حساب و ...) ممنوع می باشد.