لینک دانلود نرم‌افزار MySQL Workbench

برای باز کردن منبع روی https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ کلیک کنید.