قابل توجه کاربران گرامی

شماره‌‌های تماس پشتیبانی:

به اطلاع می‌رساند کلیه اطلاعات اعمال شده در بازه زمانی حذف و اضافه در سامانه گلستان، پس از اعلام پایان عملیات ترمیم از طرف اداره آموزش به سامیاد منتقل خواهد شد.