خبرهای سایت

تغییر در صفحه ویرایش مشخصات فردی

تغییر در صفحه ویرایش مشخصات فردی

از امیر جهانگرد رفسنجانی در
Number of replies: 0

سلام،

در صفحه ویرایش مشخصات فردی نام فیلد کد شناسایی به شماره دانشجویی تغییر کرد و از قسمت اختیاری به قسمت عمومی منتقل شد تا پرکردن آن ساده تر باشد.

لذا از کلیه دانشجویان که از سامیاد استفاده می کنند و تا کنون شماره دانشجویی خود را وارد نکرده اند تقاضا می شود نسبت به تکمیل این فیلد اقدام نمایند.

با تشکر

جهانگرد