خبرهای سایت

مجاز نبودن اخذ درس تخصصی در ترم تابستان

مجاز نبودن اخذ درس تخصصی در ترم تابستان

از امیر جهانگرد رفسنجانی در
Number of replies: 0

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

گروه مهندسی کامپیوتر

(نرم افزار و فنآوری اطلاعات)

 

هیچ یک از دروس اصلی و تخصصی گروه مهندسی کامپیوتر در ترم تابستان ارایه نمی شوند و اخذ این دروس در دانشکده های دیگر نیز مجاز نمی باشد و قابل قبول نیست

 

گروه مهندسی کامپیوتر