خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار – فن آوری اطلاعات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار – فن آوری اطلاعات

از امیر جهانگرد رفسنجانی در
Number of replies: 0

با توجه به اینکه از سال 92 به بعد سیلابس دروس کارشناسی تغییر کرده است لطفا موارد مطرح شده در فایل ضمیمه را هنگام ثبت نام در نظر بگیرید