خبرهای سایت

سخنرانی علمی محقق دانشگاه ماساچوست(MIT) در دانشگاه یزد

سخنرانی علمی محقق دانشگاه ماساچوست(MIT) در دانشگاه یزد

از امیر جهانگرد رفسنجانی در
Number of replies: 0

 

علی وکیلیانپژوهشگر برجسته آقای علی وکیلیان از دانشگاه MIT روز دوشنبه 29/10/93 در دانشگاه یزد تازه ترین پیشرفت ها در زمینه‌ی:الگوریتم‌ها در داده‌های بزرگ (الگوریتم استرمینگ برای مسئله پوشش یک مجموعه ) را ارائه خواهد کرد.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد از کلیه علاقه مندان دعوت می‌نماید در این همایش که از ساعت 10:00 الی 11:30 در محل سالن کنفرانس برگزار می‌شود شرکت نمایند. خلاصه سخنرانی این نخبه ایرانی به شرح ذیل می‌باشد:


جلسه با معرفی مختصر داده‌های بزرگ و چالش‌ها و فرصت‌های الگوریتمی آن شروع می‌شود. بعد از این، بر روی الگوریتم‌های استرمینگ و به طور خاص طراحی الگوریتم‌های استرمینگ بهینه برای مسئله پوشش یک مجموعه تمرکز خواهیم داشت. اخیرا در یک کار تحقیقاتی [Demain, Indyk, Mahabadi and Vakilian DISC '14]، اولین الگوریتم استرمینگ و اولین پروتکل ارتباطی دو طرفه که در آن از تعداد ثابتی گذر و فضای زیرخطی برای تخمین لگاریتمی مسئله کلاسیک پوشش یک مجموعه استفاده می‌کند را توسعه داده‌ایم. به طور خاص برای n عضو و m مجموعه، الگوریتم ما فضای محدود (O(m ·n δ log2n logm را با استفاده از ( O(41/δ  گذر به دست می‌آورد این در حالی است که تخمینی از مرتبه (O(41/δ logn در زمان چندجمله‌ای را برای هر δ>0 به دست می آورد. روش ما از خاصیت تصادفی استفاده می‌کند که نشان می‌دهیم این این کار ضروری است. به عبارت دیگر هیچ تخمین ثابت و معین حتی با زمان نمایی و در فضای (O(mn امکان پذیر نیست. این موارد بعضی از نتایج اولین الگوریتم استرمینگ و پروتکل ارتباطی دو طرفه بهینه برای الگوریتم های تخمین می‌باشد. در پایان، به نتایج دنبال شده از این کار اشاره خواهد شد.

رزومه آقای وکیلیان و فایل pdf مقاله مورد نظر ضمیمه این اطلاعیه شده است.