خبرهای سایت

بیستمین المپیاد دانشجویی برق و کامپیوتر

بیستمین المپیاد دانشجویی برق و کامپیوتر

از امیر جهانگرد رفسنجانی در
Number of replies: 0

مرحله مقدماتی بیستمین المپیاد دانشجویی برق و کامپیوتر در تاریخ 29 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

دانشجویان علاقمند به شرکت در المپیاد کامپیوتر در درس المپیاد کامپیوتر و دانشجویان علاقمند به شرکت در المپیاد برق در درس المپیاد برق ثبت نام کنند.

هر دو این دروس زیر مجموعه رده درسی دانشکده برق و کامپیوتر هستند.

اطلاع رسانی در زمینه این المپیاد از طریق این دو درس صورت خواهد گرفت.