خبرهای سایت

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

از امیر جهانگرد رفسنجانی در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان گرامی

همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در جلسات امتحان تحت هر عنوانی (به عنوان ماشین حساب و ...) ممنوع می باشد.