اطلاعیه

برگزاری امتحانات الکترونیکی

به اطلاع می رساند امتحانات پایان ترم دانشگاه بصورت الکترونیکی برگزار می شود.

برای ورود به درسهای خود و شرکت در امتحان، لطفاً از طریق وبگاه  https://exam.yazd.ac.ir و انتخاب درس خود به سامیاد امتحان وارد شوید. توجه کنید که هنگام ورود به سامیاد امتحان، اگر همه درسهای خود را مشاهده نکردید، از طریق درس مربوطه وارد شوید و حتما درس خود را خواهید یافت.

برای باز کردن منبع روی http://exam.yazd.ac.ir کلیک کنید.